Orgel blog

20 januari 2023: Gemeente Veendam subsidieert

Gemeente VeendamDe gemeente Veendam heeft veel waardering voor de grote inzet die getoond wordt om het orgel

17 januari 2023: Pedaaltorens, de reuzen

Reuzenpijp eruitOp deze dag zijn de reuzenpijpen uit de beide pedaaltorens gehaald. Het zijn enige de pijpen in het front die nog meespelen in het orgel.
De overige frontpijpen zijn 'stil'. Ze stammen uit 1824 - gemaakt door Johan Wilhelm Timpe - maar zijn in 1928 losgekoppeld van het toen nieuw gebouwde orgel (de 4 orgelkamers achter het front).

16 januari 2023: Steigerhelden

Op 16 en 17 januari zijn alle resterende pijpen uit het orgel gehaald. Ook de grote uit de beide pedaaltorens.
Het was nog een hele operatie. Maar met de professionele aanpak van Ronald, Mattijs en de andere werknemers van Adema's Kerkorgelbouw verliep alles prima.
Daarbij moet ook gezegd worden, dat de steigers het werk makkelijker maakten.

19 december 2022: Het lege orgel

De organistenkamer en de vier orgelkamers (achter het Timpe-front) zijn leeggehaald. Alle pijpen zijn weg, ook de meeste windlades. De kale structuur van het Faber en Dienesorgel is nu zichtbaar. Adviseur dr. Natascha Reich is erg benieuwd naar hetgeen nu aan het daglicht is gekomen. Het eerste onderzoek heeft plaatsgevonden. Er volgen er meer, maar daarvoor moet eerst gekeken worden hoe dat zo veilig mogelijk kan. Hieronder de foto's.

16 december 2022 - Orgelrestauratie door Adema's Kerkorgelbouw: grote stap gezet

Vanaf maandag 12 december 2022 hebben Ronald van Baekel en zijn medewerkers het Faber en Dienesorgel gedemonteerd. De klus was vrijdag 16 december geklaard: windladen, pijpen, speeltafel en meer werden in een bestelbus en een vrachtwagen geladen en overgebracht naar de werkplaats in Hillegom.

16 december 2022: Het orgel is klaar voor transport

Na een week van hard werken door Ronald van Baekel en zijn team is het vrijdag 16 december dan zo ver: het orgel is voor het grootste gedeelte gedemonteerd. Gapende gaten en een leeg rugwerk tonen aan, dat het orgel niet meer functioneert. Het oude Timpe-front boven het rugwerk uit 1824 wordt in de week van 16 januari 2023 leeggehaald. Hieronder een impressie van de werkzaamheden op vrijdag 16 december.

14 december 2022: Demontage van het orgel - vorderingen

Twee dagen verder, de ontmanteling vordert. Hieronder de foto's:

Staalspel gedemonteerd door Ronald

Ronald demonteert het staalspel, de stalen buizen zijn al verwijderd.

 

12 december 2022: Orgel gedemonteerd

Het orgel wordt gedemonteerd. Ronald van Baekel en z'n medewerkers van Adema's Kerkorgelbouw trekken er een week voor uit.
Hier de foto's, gemaakt op dinsdag 13 december 2022.

Rugwerk leeg, eenzame speeltafelHet rugwerk leeg, een eenzame speeltafel en veel kisten

23 november 2022: Adema's Kerkorgelbouw in de kerk

Faber en Dienes - Schmidt-MarlissaorgelAfgelopen woensdag was Ronald van Baekel van Adema's Kerkorgelbouw met twee mede

29 september 2022 Kleurenonderzoek Veldman en Veltman

Het kleurenonderzoek door Jantina Veltman en Karin Veldman is deels afgerond. Het concept-rapport is aan stichting en kerkrentmeesters voorgelegd. De belangrijkste conclusie is, dat de kleur van 1928 bekend is. Wat vermoed werd bleek waar: eiken imitatie, inclusief het snijwerk. Niet verwacht, maar wel aangetoond: het snijwerk is opgehoogd met bladgoud. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft als voorwaarde gesteld, dat de oorspronkelijke kleurstelling uit 1928 terug moet komen.

26 september 2022: Orgelrestauratie gestart

Op maandag 26 september 2022 start de restauratie van het Faber en Dienesorgel in de Gote Kerk te Veendam.

13 april 2022: Provinciale subsidie toegezegd

Vlag GroningenDe vlag kan uit, de provinciale beschikking d.d. 13 april is binnen: het toegekende subsidiebedrag is € 294.526,-. We zijn de provincie bijzonder erkentelijk voor deze subsidie. Het is, op € 647,- na, conform onze aanvraag. Samen met de kerkrentmeesters zijn we er erg blij mee.

3 december 2021: Documentaire over orgel

Herman Logtenberg van Stichting Promotie Orgel Projecten, Sonja Koopal en organist Willem van Twillert zijn enthousiast over orgelkunst - zie hun Youtubekanaal en verbaas u over het veelzijdige karakter, de pakkende uitleg, de mooie opnames, de vele orgels die de revue passeren en het prachtige orgelspel. En jazeker: Veendam komt regelmatig voorbij!

28 augustus 2021 Grunnens Laid

Ter gelegenheid van Gronings Ontzet in 1672 speelt organist Wim van de Laar het Grunnens Laid op het Faber en Dienes-orgel. De video-opname is hier te vinden.

1 juli 2021 P.C. Stichting voor Wonen steunt orgelrestauratie

De Protestants Christelijke Stichting voor Wonen heeft € 5.000,- toegezegd voor de restauratie van het orgel. We zijn de Stichting bijzonder erkentelijk voor deze financiële en morele steun. De Stichting heeft al eerder de komende orgelrestauratie financieel gesteund. We zijn er blij mee en niet alleen om het geld (hoewel dat natuurlijk wel essentieel is). Wij ervaren financiële steun, zoals gezegd ook als morele steun. Zo'n groot restauratieproject heeft draagvlak nodig en uit deze steun blijkt dat dat draagvlak (en vertrouwen) er is. Dank daarvoor!

1 juni 2021: Gemeente Veendam steunt orgelrestauratie

De Gemeente Veendam heeft (naast alle andere medewerking die we van hen ontvingen) een  bijdrage van € 950,- toegezegd.

6 mei 2021: Orgelfonds Mooy zegt € 2.500,- toe

Stichting Orgelfonds Mooy te Klarenbeek heeft € 2.500,- toegezegd. Het fonds is genoemd naar Anton J.C. Mooy, organist van de St. Joriskerk Amersfoort 1917-1941. We zijn er erg blij mee!

30 maart 2021: Prins Bernhard Cultuurfonds geeft € 15.000,-

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ons, de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam, een bijdrage toegekend van € 15.000,- voor de restauratie van het Faber en Dienesorgel. Het Fonds onderschrijft het belang en de restauratie van dit bijzondere en cultuurhistorisch waardevolle orgel. Men is overtuigd van de kwaliteit van dit restauratieproject, zoals vastgelegd in het historisch onderzoek en restauratievoorstel van adviseur Natascha Reich, het rapport van prof. dr. Hans Fidom en de uitgebreide offerte van Adema's Kerkorgelbouw.

20 maart 2021: Veiling gravures voor orgelrestauratie

Mevrouw Ursula Zandt-Stotzka, weduwe van Herman S.J. Zandt, heeft zeven gravures en vijf 18e eeuwse prenten aan onze stichting geschonken. Ze mogen worden verkocht ten bate van de orgelrestauratie.

20 januari 2021 Contracten orgelrestauratie ondertekend

Op 20 januari 2021 zijn de contracten ondertekend tussen enerzijds College van Kerkrentmeesters (Catrien Scholten en Peter Riepma) en anderzijds Adema's Kerkorgelbouw te Hillegom (Ronald van Baekel), Restauratie- en Decoratieschilders Jantina Veltman en Karin Veldman te Haren en Schildersbedrijf Henk Vasse te Muntendam. Een belangrijke stap in het restauratietraject!

15 december 2020 Kerst - Willem van Twillert op het Faber en Dienesorgel

Organist Willem van Twillert plaatst regelmatig mooie en interessante orgelvideo's op YouTube. Geluid en beeldkwaliteit zijn uitstekend. Over ons orgel is Van Twillert enthousiast en als het gerestaureerd is, dan is het volgens hem voor wat betreft mogelijkheden en klank in Noord-Nederland uniek. 

7 december 2020 Kerkenraad en classis geven groen licht

Op 23 november 2020 heeft de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Veendam ingestemd met de financiële onderbouwing van het restauratieplan. Op 7 december is het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Groningen/Drenthe akkoord gegaan met de financiële onderbouwing van het restauratieplan. Alle seinen staan nu op groen. Woensdag 20 januari 2021 worden de contracten ondertekend tussen enerzijds College van Kerkrentmeesters en anderzijds Adema's Kerkorgelbouw, Restauratie- en Decoratieschilders Veldman en Veltman en Schildersbedrijf Vasse.

26 oktober 2020 Kerkenraad legt restauratieplan voor aan kerkelijke gemeente

Op 22 oktober 2020 stond een gemeenteavond gepland. Daar zou het orgel-restauratieplan worden voorgelegd aan de kerkelijke gemeente. O.a. Martin Panman, voorzitter Stichting Vrienden van de Grote Kerk en Doewe Kraster, organist van de Protestantse Gemeente Veendam zouden e.e.a. toelichten. Door de aangescherpte coronamaatregelen kon die avond niet doorgaan. Omdat procedures en besluitvorming wel door moeten gaan hebben het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad besloten om de kerkelijke gemeente te informeren via het Kerkblad van november 2020.

18 september 2020 - Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

De stichting heeft een aantal bekende personen gevraag of zij zitting willen nemen in een Comité van Aanbeveling. Dit CvA ondersteunt de restauratie van het orgel. We stellen de leden aan u voor: