Orgel blog

1 juni 2021: Gemeente Veendam steunt orgelrestauratie

De Gemeente Veendam heeft (naast alle andere medewerking die we van hen ontvingen) een  bijdrage van € 950,- toegezegd.

6 mei 2021: Orgelfonds Mooy zegt € 2.500,- toe

Stichting Orgelfonds Mooy te Klarenbeek heeft € 2.500,- toegezegd. Het fonds is genoemd naar Anton J.C. Mooy, organist van de St. Joriskerk Amersfoort 1917-1941. We zijn er erg blij mee!

30 maart 2021: Prins Bernhard Cultuurfonds geeft € 15.000,-

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ons, de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam, een bijdrage toegekend van € 15.000,- voor de restauratie van het Faber en Dienesorgel. Het Fonds onderschrijft het belang en de restauratie van dit bijzondere en cultuurhistorisch waardevolle orgel. Men is overtuigd van de kwaliteit van dit restauratieproject, zoals vastgelegd in het historisch onderzoek en restauratievoorstel van adviseur Natascha Reich, het rapport van prof. dr. Hans Fidom en de uitgebreide offerte van Adema's Kerkorgelbouw.

20 maart 2021: Veiling gravures voor orgelrestauratie

Mevrouw Ursula Zandt-Stotzka, weduwe van Herman S.J. Zandt, heeft zeven gravures en vijf 18e eeuwse prenten aan onze stichting geschonken. Ze mogen worden verkocht ten bate van de orgelrestauratie.

20 januari 2021 Contracten orgelrestauratie ondertekend

Op 20 januari 2021 zijn de contracten ondertekend tussen enerzijds College van Kerkrentmeesters (Catrien Scholten en Peter Riepma) en anderzijds Adema's Kerkorgelbouw te Hillegom (Ronald van Baekel), Restauratie- en Decoratieschilders Jantina Veltman en Karin Veldman te Haren en Schildersbedrijf Henk Vasse te Muntendam. Een belangrijke stap in het restauratietraject!

15 december 2020 Kerst - Willem van Twillert op het Faber en Dienesorgel

Organist Willem van Twillert plaatst regelmatig mooie en interessante orgelvideo's op YouTube. Geluid en beeldkwaliteit zijn uitstekend. Over ons orgel is Van Twillert enthousiast en als het gerestaureerd is, dan is het volgens hem voor wat betreft mogelijkheden en klank in Noord-Nederland uniek. 

7 december 2020 Kerkenraad en classis geven groen licht

Op 23 november 2020 heeft de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Veendam ingestemd met de financiële onderbouwing van het restauratieplan. Op 7 december is het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Groningen/Drenthe akkoord gegaan met de financiële onderbouwing van het restauratieplan. Alle seinen staan nu op groen. Woensdag 20 januari 2021 worden de contracten ondertekend tussen enerzijds College van Kerkrentmeesters en anderzijds Adema's Kerkorgelbouw, Restauratie- en Decoratieschilders Veldman en Veltman en Schildersbedrijf Vasse.

26 oktober 2020 Kerkenraad legt restauratieplan voor aan kerkelijke gemeente

Op 22 oktober 2020 stond een gemeenteavond gepland. Daar zou het orgel-restauratieplan worden voorgelegd aan de kerkelijke gemeente. O.a. Martin Panman, voorzitter Stichting Vrienden van de Grote Kerk en Doewe Kraster, organist van de Protestantse Gemeente Veendam zouden e.e.a. toelichten. Door de aangescherpte coronamaatregelen kon die avond niet doorgaan. Omdat procedures en besluitvorming wel door moeten gaan hebben het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad besloten om de kerkelijke gemeente te informeren via het Kerkblad van november 2020.

18 september 2020 - Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

De stichting heeft een aantal bekende personen gevraag of zij zitting willen nemen in een Comité van Aanbeveling. Dit CvA ondersteunt de restauratie van het orgel. We stellen de leden aan u voor:

  Eeke Crum (o.a. bestuurslid Stichting Leergeld),

  Hendrik Andries Hachmer (directeur Veenkoloniaal Museum),

  Adriaan Hoogendoorn (burgemeester Midden-Groningen, enthousiast amateur-organist),