1 juni 2021: Gemeente Veendam steunt orgelrestauratie

De Gemeente Veendam heeft (naast alle andere medewerking die we van hen ontvingen) een  bijdrage van € 950,- toegezegd.

We zijn de Gemeente Veendam bijzonder erkentelijk voor deze financiële en morele steun! Uit de brief blijkt dat de gemeente het behoud van het Faber en Dienesorgel van groot belang vindt.

We zijn blij met elke donatie, klein of groot. Financiële steun is, zoals gezegd, óók morele steun - voor ons van groot belang te weten dat er draagvlak en enthousiasme is!