20 januari 2021 Contracten orgelrestauratie ondertekend

Op 20 januari 2021 zijn de contracten ondertekend tussen enerzijds College van Kerkrentmeesters (Catrien Scholten en Peter Riepma) en anderzijds Adema's Kerkorgelbouw te Hillegom (Ronald van Baekel), Restauratie- en Decoratieschilders Jantina Veltman en Karin Veldman te Haren en Schildersbedrijf Henk Vasse te Muntendam. Een belangrijke stap in het restauratietraject!

Catrien Scholten en Peter Riepma tekenenHet gebeurde overigens geheel 'coronaproof'. In de Grote Kerk tekenden Catrien Scholten en Peter Riepma. Van Baekel, de dames Veltman en Veldman en Vasse hadden hun contracten al ondertekend en ingestuurd. Orgeladviseur Natascha Reich en stichtingsvoorzitter Martin Panman keken bij de ondertekening in de kerk toe. Natascha Reich via een beeldverbinding, want zij is momenteel voor orgelhistorisch onderzoek in Oregon, VS. In juni hoopt ze daar op haar onderzoek te promoveren. Vervolgens keert ze terug naar Nederland.

Het College van Kerkrentmeesters is opdrachtgever en eindverantwoordelijk voor de orgelrestauratie. De Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam begeleidt samen met adviseur Natascha Reich de restauratie; ze zien erop toe, dat de restauratie conform richtlijnen en offertes wordt uitgevoerd. En daarbij worden CvK, kerkenraad, donateurs en gemeenteleden natuurlijk op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De restauratie heeft nu een vaste plek in de orderportefeuille en de agenda van Adema's Kerkorgelbouw en de overige restaurateurs.

Martin Panman in Veendam en Natascha Reich in Oregon, VS