29 september 2022: Kleurenonderzoek Veldman en Veltman

Het kleurenonderzoek door Jantina Veltman en Karin Veldman is deels afgerond. Het concept-rapport is aan stichting en kerkrentmeesters voorgelegd. De belangrijkste conclusie is, dat de kleur van 1928 bekend is. Wat vermoed werd bleek waar: eiken imitatie, inclusief het snijwerk. Niet verwacht, maar wel aangetoond: het snijwerk is opgehoogd met bladgoud. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft als voorwaarde gesteld, dat de oorspronkelijke kleurstelling uit 1928 terug moet komen. De schilders (Veldman & Veltman en Schildersbedrijf Vasse) weten nu dus waar ze aan toe zijn.
Veldman en Veltman

 

 

 

 

 

 

 

 

De bus bij de kerk

Aan het werk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karin Veldman en Jantina Veltman aan het werk

Kleurentrap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleurentrap met groter veld