1 juli 2021: P.C. Stichting voor Wonen steunt orgelrestauratie

De Protestants Christelijke Stichting voor Wonen heeft € 5.000,- toegezegd voor de restauratie van het orgel. We zijn de Stichting bijzonder erkentelijk voor deze financiële en morele steun. De Stichting heeft al eerder de komende orgelrestauratie financieel gesteund. We zijn er blij mee en niet alleen om het geld (hoewel dat natuurlijk wel essentieel is). Wij ervaren financiële steun, zoals gezegd ook als morele steun. Zo'n groot restauratieproject heeft draagvlak nodig en uit deze steun blijkt dat dat draagvlak (en vertrouwen) er is. Dank daarvoor!