20 januari 2023: Gemeente Veendam subsidieert

Gemeente VeendamDe gemeente Veendam heeft veel waardering voor de grote inzet die getoond wordt om het orgel gerestaureerd te krijgen. Nu we met onvoorziene kostenstijgingen geconfronteerd worden, o.a. vanwege de duurder uitgevallen digitale aansturing van het orgel, heeft de gemeente besloten om de stichting maximaal € 7.921,- toe te kennen om dat ontstane tekort weg te werken.

Het is de tweede keer, dat de gemeente de orgelrestauratie met een subsidiebedrag steunt. Men onderstreept daarmee het culturele belang dat de gemeente hecht aan dit restauratieproject.

We zijn de gemeente bijzonder erkentelijk voor deze financiële en morele steun!