30 maart 2021: Prins Bernhard Cultuurfonds geeft € 15.000,-

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ons, de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam, een bijdrage toegekend van € 15.000,- voor de restauratie van het Faber en Dienesorgel. Het Fonds onderschrijft het belang en de restauratie van dit bijzondere en cultuurhistorisch waardevolle orgel. Men is overtuigd van de kwaliteit van dit restauratieproject, zoals vastgelegd in het historisch onderzoek en restauratievoorstel van adviseur Natascha Reich, het rapport van prof. dr. Hans Fidom en de uitgebreide offerte van Adema's Kerkorgelbouw. Daarnaast waardeert het Fonds de betrokkenheid en de inzet van de stichting en de donateurs. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds beheert ruim 450 cultuurfondsen op naam. Deze toekenning is mede mogelijk gemaakt dankzij het Bouwman Boerema Fonds en het Ingwersen Bax Fonds.
We zijn het Prins Bernhard Cultuurfonds bijzonder erkentelijk voor deze financiële én morele steun!PBCF