15 februari 2023: Het schilderen vordert

Henk VasseSinds 16 januari is Henk Vasse (Schildersbedrijf Vasse, Muntendam - foto links) aan het werk met het orgel. Eerst afschuren en vervolgens schilderen. Dat is eenvoudig gezegd, maar heeft heel wat voeten in aarde. Eerst moest het orgel in de steigers worden gezet om overal veilig bij te kunnen (knap werk van Steigerhelden). En daarna moest Henk Vasse alles, elk hoekje, bochtje en gaatje afschuren. Hoofdwerk - boven, snijwerk met bladgoud
En vervolgens schilderen, zeer zorgvuldig en meerere lagen.

Helemaal bovenaan bleek op het houtsnijwerk nog bladgoud te zitten. Dat werd natuurlijk niet weggeschuurd of overgeschilderd. Het is waarschijnlijk in 1928 (of eerder) aangebracht. Het ligt voor de hand, dat dit bladgoud in 1928 ook op al het overige houtsnijwerk was aangebracht. Omdat gerestaureerd wordt naar de situatie in 1928 zal het bladgoud dus eigenlijk opnieuw op alle houtsnijwerk moeten worden aangebracht. Het College van Kerkrentmeesters neemt hierover binnenkort een besluit.
Foto rechts: de bovenkant van de drie middentorens van het hoofdwerk, tegen het tongewelf aan. Op het houtsnijwerk is bladgoud te zien. Het schittert nog niet, maar als je er even voorzichtig overheen poetst, dan ziet het er prachtig uit.

In zijn werk aan het orgel toont Vasse zich een 'ouderwets' en enthousiast ambachtsman, vriendelijk bovendien. Zijn kennis van het schilderen van oude monumenten is groot.
Het schilderwerk van Henk Vasse bepaalt mee de kwaliteit van het vervolg: na hem gaan Jantina Veltman en Karin Veldman (Veldman & Veltman Restauratie- en decoratieschilders, Haren) het orgel de oorspronkelijke imitatie eiken kleur uit 1928 teruggeven.

Rugwerk met klokFoto hiernaast: de klok op het rugwerk met daarachter de lege orgelkamers.
Oorspronkelijk hoort deze wijzerplaat op de achterste trekbalk aan de noordkant van de kerkzaal te staan. Daar was deze klok door een stang verbonden met het uurwerk in de toren.
Achter de huidige wijzerplaat zit nu een klein elektrisch uurwerkje.

De kleur uit 1928 (imitatie eiken) is trouwens donkerder dan de kleur van de grondlaag die op deze foto's te zien is. 

Hieronder het oude Timpe-orgel op een foto die vóór 1915 gemaakt moet zijn. Bij de pijl is de oorspronkelijke plaats van de wijzerplaat te zien.

Foto onder: Rijksdienst v.h. Cultureel Erfgoed, Amersfoort - Beeldbank OF-01642.Timpe-orgel, wijzerplaat rechtsachter