13 april 2022: Provinciale subsidie toegezegd

De vlag kan uit, de provinciale beschikking d.d. 13 april is binnen: het toegekende subsidiebedrag is € 294.526,-. We zijn de provincie bijzonder erkentelijk voor deze subsidie. Het is, op € 647,- na, conform onze aanvraag. Samen met de kerkrentmeesters zijn we er erg blij mee.

Het is nu verantwoord om in september met de restauratie van het orgel te beginnen.

Er is nog een tekort van € 13.000,-, maar dat hopen we in de loop van dit jaar samen met de kerkrentmeesters weg te werken. De provincie is over de brug, de restauratie start. We hopen, dat de huidige stand van zaken voor nog twijfelende mensen aanleiding is om ook over de brug te komen en dat we met elkaar dit project tot een groot succes maken. In de foyer en in de kerkzaal van de Grote Kerk wordt middels een grafiek maandelijks weergegeven hoe de stand van zaken is.