26 oktober 2020 Kerkenraad legt restauratieplan voor aan kerkelijke gemeente

Op 22 oktober 2020 stond een gemeenteavond gepland. Daar zou het orgel-restauratieplan worden voorgelegd aan de kerkelijke gemeente. O.a. Martin Panman, voorzitter Stichting Vrienden van de Grote Kerk en Doewe Kraster, organist van de Protestantse Gemeente Veendam zouden e.e.a. toelichten. Door de aangescherpte coronamaatregelen kon die avond niet doorgaan. Omdat procedures en besluitvorming wel door moeten gaan hebben het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad besloten om de kerkelijke gemeente te informeren via het Kerkblad van november 2020. In een helder en enthousiast artikel wordt uiteen gezet waarom in principe voor deze restauratie is gekozen en hoeveel het kost. Naar aanleiding van dit artikel kunnen gemeenteleden vragen stellen en/of opmerkingen maken. Na 9 november 2020 neemt de Kerkenraad een definitief besluit over de orgelrestauratie.