Nieuws

Laatste loodjes (januari 2021)

De fondswerving voor de restauratie van het Faber en Dienes orgel in de Grote Kerk van Veendam verloopt voorspoedig.

Avondmaalstafel gerestaureerd

22 januari 2021 heeft schrijnwerker-houtsnijder Tico Top uit Kruisweg de gerestaureerde eikenhouten avondmaalstafel teruggebracht naar de kerk. De door houtworm aangetaste beukenhouten onderpoten zijn door hem vervangen.

Contracten restauratie orgel getekend

Vandaag woensdag 20 januari werden, corona veilig, door de kerkrentmeesters van de protestantse kerk te Veendam de contracten voor de restauratie van het orgel getekend. Dit gebeurde onder het digitale toeziend oog van orgel adviseur Natascha Reich.

Ondertekening van de contracten door Catrien Scholten en Peter Riepma, kerkrentmeesters van de Protestantse kerk te Veendam.
 Martin Panman voorzitter Stichting Vrienden in gesprek met orgeladviseur Natascha Reich in Amerika
Voor het orgel!

5000 euro van Nedmag

Deze week heeft de stichting een donatie van Nedmag Veendam van 5000 euro voor de restauratie van het orgel gekregen.

Het stichtingsbestuur is daar zeer content mee. Dit bedrag help enorm om het te kort verder terug te dringen.

20 december: Roon Staal live op YouTube

Het kerstconcert van Roon Staal is om begrijpelijke redenen afgelast.

Pagina's