Woensdag 15 februari 2023 - Actiedag Giro 555

De Grote Kerk was op de Actiedag Giro555, woensdag 15 februari, van 10.00 - 16.00 uur open. Mensen konden een gift brengen, die via diaconie overgemaakt is aan giro 555. Men kon ook gewoon even binnenlopen, een kaarsje aansteken om in gedachten even bij de mensen in Turkije en Syrië te zijn. En daarbij ging de aandacht zeker ook uit naar Veendammers, die familie in het getroffen gebied hebben en nu grote zorgen hebben over hun dierbaren.

De opbrengst van deze dag was € 636,- En dit bedrag wordt verdubbeld door de diaconie. Er zal dus € 1.272,- overgemaakt worden op Giro 555.

GedenkenOp maandag 6 februari was er 's nachts een zware aardbeving in het zuiden van Turkije en in het aansluitende gebied in het noorden van Syrië. De beving had een kracht van 7,8 Mw. Het is de dodelijkste aardbeving in Turkije sinds 1939. De aardbeving werd gevolgd door een tweede en vervolgens nog door vele naschokken. Op dit moment (vrijdagochtend 10 februari) is het dodental opgelopen tot boven de 21.000. Er zijn tienduizenden gewonden. Een veelvoud aan mensen is alles kwijtgeraakt.

Er wonen veel mensen in het gebied, die eerder zijn gevlucht voor oorlog en geweld. Ze zijn opnieuw getroffen en alles kwijtgeraakt.

De nood is hoog en ons medeleven is van groot belang.
De stichting hielp de diaconie mee om deze openstelling mogelijk te maken, in woord en daad.