Kniepertjes van eigen deeg??

Nou niet helemaal. Het deeg komt namelijk van bakker Geertsema uit Muntendam en de kniepertjes worden gebakken in de Grote Kerk van Veendam. De stichting Vrienden van de Grote Kerk heeft een tiental vrijwilligers bereid gevonden kniepertjes te bakken. Eerst worden van het deeg kleine bolletjes gemaakt en daarna gaan ze in een kniepertjes ijzer. Vervolgens worden de kniepertjes ingepakt en klaar gemaakt voor de verkoop.Voor drie euro per zakje krijgt u een kniepertje van eigen deeg.  De baten zijn bestemd voor de restauratie van het grote orgel. Ze zijn o.a. te koop in de kerk. De rest van de week zijn de kniepertjes bakkers aan het werk in de kerk van 10.00 tot 16.00 uur.