Boek dr. Fried Schmidt-Marlissa

Wie was Schmidt Marlissa en waarom moest het Timpe orgel wijken voor een groot concert-orgel.  Fried Schmidt-Marlissa was van 1925 - 1946 organist van de Grote Kerk. Bij zijn komst stond het orgel er slecht voor. Op zijn advies werd het herbouwd. Schmidt-Marlissa werd vooral geïnspireerd door de inzichten van orgelbouwadviseur (en tropenarts)  Albert Schweitzer. 
Herman S.J. Zandt heeft een prachtig boek geschreven over het echtpaar Schmidt-MarlissaGelzenleuchter en hun betekenis voor het kerkmuzikale en culturele muziekleven in Veendam en de wijde regio daar omheen. Ook het orgel in de Grote Kerk krijgt in het boek ruime aandacht.  De rol die Fried Schmidt-Marlissa tussen 1924 en 1946 in Veendam en daarbuiten heeft gehad op kerkmuzikaal en cultureel gebied is volgens Herman Zandt tot nu toe onderschat en volstrekt ondergewaardeerd gebleven. De schrijver wil dat met dit boek recht zetten. 
 
Het echtpaar Schmidt-Marlissa-Gelzenleuchter hoort bij de cultuurgeschiedenis van de provincie Groningen in het algemeen en van Veendam in het bijzonder; het orgel is onlosmakelijk verbonden met de Grote Kerk.  
 
Het boek is te koop door 24,95 plus 3,80 euro , totaal 28,75 over te maken op bankrekening nr: NL 22 SNSB 0705 9367 59 tnv. Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden! U krijgt het boek dan thuis gestuurd.