Blik op het liturgisch cetrum

Deze foto geeft een goed overzicht van de 18 eeuwse kansel 17 eeuwse avondmaalstafel met met voorzangers lezenaar.