Afscheid bestuurslid Ger Boiten

Ger Boiten neemt afscheidOp 22 februari hebben we tijdens een bestuursvergadering afscheid genomen van Ger Boiten. Vanaf het begin maakte hij deel uit van het bestuur. Kenmerkend voor hem: altijd bereid om mee te werken en mee te denken. Ger was ook kerkrentmeester en behartigde vanuit die functie ook de belangen van het College van Kerkrentmeesters in het stichtingsbestuur. We zijn Ger zeer erkentelijk voor al het goede werk dat hij voor de stichting heeft verricht.

Om belangenverstrengeling te voorkomen is de functie bestuurslid - lid College van Kerkrentmeesters komen te vervallen. In plaats daarvan is er nu een contactpersoon, die van alle ins en outs op de hoogte wordt gehouden: kerkrentmeester Peter Riepma.