Sint Maarten in de Grote Kerk

Samen met de Muziekschool Veendam (School voor MDT) is een Sint Maartensprojectje opgezet (voor video: klik hier).  Leerlingen van de ABC-muziekklas zingen onder leiding van muziekschooldocent Siska Sennema en onze organist en oud muziekschooldocent Doewe Kraster Sint Maartensliedjes bij het Faber- en Dienesorgel en ook bij het kistorgel en de piano. De opname is ook aan de basisscholen in de regio en aan Parkstad Veendam aangeboden.St Maarten