Restauratievergunning orgel verleend

In deze vreemde en soms sombere tijd toch nog een klein lichtpuntje: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veendam heeft de restauratievergunning afgegeven. Het Faber en Dienesorgel in de Grote Kerk van Veendam mag worden gerestaureerd conform ingediende rapporten, restauratieplan en offertes.

Ter gelegenheid hiervan hebben we op onze website een paar prachtige orgelwerken geplaatst onder de tab 'Audio'. De werken zijn op 14 september jl. gespeeld door Mattijs de Vreugd op het Faber en Dienesorgel. En bedenk bij het beluisteren hoeveel mooier dit zal klinken als het orgel eenmaal gerestaureerd is: van krachtig en gedragen naar fluisterend zacht, met vloeiend in elkaar overgaande registraties.