Presentatie restauratieplan Faber en Dienes orgel Grote Kerk Veendam

Woensdag 8 januari presenteren Martin Panman (voorzitter Stichting) en onze orgeladviseur Natascha Reich samen met prof. dr. Hans Fidom het restauratieplan. Het plan wordt toegelicht en er is een korte orgel demonstratie. Zowel de monumentencommissie van de gemeente Veendam als de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed benadrukken het unieke karakter van het Faber en Dienes orgel en vnden het van belang, dat we samen de schouders eronder zetten om het orgel gerestaureerd te krijgen.U wordt van harte uitgenodigd de presentatie bij te wonen. Het begint om 19.30 uur. Op de foto orgeladviseur Natascha Reich,