Boven Muntendam wordt Veendam

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk, de Stichting Carillon Veendam en Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Veendam hebben samen een boekje uitgegeven dat vertelt over de geschiedenis van de Grote Kerk in Veendam. Het boekje is bedoeld om meer bekendheid te geven aan de geschiedenis van het kerkgebouw met het orgel en de herenbanken, de toren met het carillon en het kerkhof. Het bestaat uit vier delen. Het eerste deel gaat over de geschiedenis. Hoe Adriaan Geerts, bijgenaamd de 'Paap' uit Groningen veengebieden ten zuiden van Muntendam pacht en op 24 augustus 1660 de eerste steen voor de kerk legt. Het tweede deel gaat over de voorzangers en het orgel. Het orgel dat de nieuwe organist dr. Fried Schmidt-Marlissa in 1928 heeft laten bouwen achter het front van het al bestaande orgel. Het derde deel gaat over de toren en het carillon en het laatste deel gaat over het kerkhof. In het boekje wordt uitvoerig ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van het oudste nog bestaande gebouw in Veendam, dat werd gebouwd op een hoogte tussen twee diepen. Boven Muntendam werd met het ontstaan van de kerkelijke gemeente Veendam genoemd. Het boekje is geschreven door de heren Ed Panman, archiefbeheerder van de kerk en Adolph Rots. Rots was beiaardier in Veendam en is inmiddels opgevolgd door Vincent Hensen. Op vrijdag 6 december is het eerste boekje in de kerk overhandigd aan de voorzitter van de kerkrentmeesters mevr. Catrien Scholten en de voorzitter van de Carillon stichting Veendam Edzko Smid. Het boekje kost 10 euro. De baten komen ten goede aan het orgelfonds.