€ 15.000,- van het Prins Bernhard Cultuurfonds

PBCF BB-fondsHet Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ons op 30 maart 2021 een bijdrage toegekend van € 15.000,- voor de restauratie van het Faber en Dienesorgel in de Grote Kerk. Het Fonds onderschrijft het belang en de restauratie van dit bijzondere cultuurhistorisch waardevolle orgel. 
Men is overtuigd van de kwaliteit van dit restauratieproject, zoals vastgelegd in het historisch onderzoek en restauratievoorstel van adviseur Natascha Reich, het rapport van prof. dr. Hans Fidom en de uitgebreide offerte van Adema's Kerkorgelbouw. Daarnaast waardeert het Fonds de betrokkenheid en de inzet van de stichting en de donateurs. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds beheert ruim 450 Cultuurfondsen op Naam. Deze toekenning is mede mogelijk gemaakt dankzij het Ingwersen Bax Fonds en het Bouwman Boerema Fonds.

We zijn het Prins Berhnhard Cultuurfonds bijzonder erkentelijk voor deze financiële én morele steun!

 PBCF-IBfonds