De laatste loodjes

Nog een te kort van 33.000 euro. (november 2020)

We (Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam) zijn al vanaf 2017 bezig met het uitwerken van plannen voor de restauratie van het Faber en Dienes-orgel in de Grote Kerk. In dit project werken wij nauw samen met de kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Veendam. De Grote Kerk in Veendam beschikt over een imposant orgel, dat nodig gerestaureerd moet worden en dat kost veel geld. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed erkent de cultuur-historische waarde van het orgel en heeft het vorig jaar de monumentenstatus gegeven. Daarmee is voor dit restauratieproject overheidsgeld beschikbaar. De Gemeente Veendam heeft inmiddels een omgevingsvergunning voor de restauratie afgegeven. Omdat het orgel een beschermd monument is komt er van de overheid een kleine 300.000 euro aan subsidie. Het kerkbestuur stopt 100.000 euro in het restauratiefonds en de rest 128.000 euromoet de stichting bij elkaar brengen doormiddel van donaties van bedrijven,fondsen en particulieren. Ruim een ton is inmiddels binnen. 

Wilt u mee helpen dit cultureel erfgoed in stand te houden? Uw donatie stellen wij zeer op prijs!

Comité van Aanbeveling:
Eeke Crum (o.a. bestuurslid Stichting Leergeld), Hendrik Andries Hachmer (directeur Veenkoloniaal Museum), Adriaan Hoogendoorn (burgemeester Midden-Groningen en enthousiast amateur-organist), Theo Jellema (docent Prins Claus Conservatorium Groningen en Stadsorganist van Leeuwarden), Lubertus Leutscher (musicus, initiator), Peter Westerbrink (organist Groningen, Noordbroek, Zandeweer), Erwin Wiersinga (orgeldocent Prins Claus Conservatorium en Titulair organist Martinikerk Groningen).

Bankrekening van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk Veendam: NL 22 SNSB 0705 9367 59.  De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI (zie ook bij 'Donateurs). ANBI-fiscaal nummer: 8564 6135 0; ingangsdatum: 1-1-2017.

Wij zijn graag bereid u meer informatie te verstrekken. U bent welkom om in de kerk het orgel te bekijken en te beluisteren; we maken daarvoor graag een afspraak met u (met inachtneming van de coronavoorschriften).

Martin Panman,
voorzitter Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam

E-mail: grotekerk.veendam@gmail.com
Telnr.: 06 2118 4804