Boek over musicus Dr Fried Schmidt-Marlissa

Lang verwacht boek over Dr. Fried Schmidt-Marlissa en zijn vrouw Martha Schmidt-Marlissa-Gelzenleuchter, twee Veendamse musici op de grens van twee werelden.
Het verschijnt 8 september 2018, de boekpresentatie is om 15.30 uur in de Grote Kerk te Veendam; voor meer informatie: zie de  Agenda (links).
Dit boek is het resultaat van een jarenlange speurtocht door Herman S.J. Zandt naar de persoon van Dr. Fried Schmidt-Marlissa (1894-1946), zijn kerkmuzikale werkzaamheden in en vanuit Veendam en zijn betekenis voor het regionale en provinciale muziekleven in Noord-Nederland.

Voorintekening:
Tot 31 augustus 2018 kunt u het boek reserveren.
Als u dat doet, dan wordt uw naam opgenomen in het Register van Intekenaren.
Reserveren doet u als volgt:
1  E-mail uw naam en adres naar FSMboek@hazet.info en
2  maak € 25,95 per boek over op bankrekeningnr. NL04 INGB 0004 1628 97 t.n.v. Herman S.J. Zandt.
U ontvangt uw boek ca. 8 september 2018.
Wilt u het boek ophalen tijdens de boekpresentatie op 8 september? Vermeld dat dan (met uw naam en adres) in de e-mail en maak € 21,95 over op eerder genoemd bankrekeningnummerr.
Bezoek ook de Facebook-pagina @FSMboek; klik hier voor directe toegang.

Samen met zijn echtgenote Martha Gelzenleuchter (1887-1992) heeft Dr. Fried Schmidt-Marlissa een onuitwisbaar stempel op het muziekleven in de stad Groningen en de Ommelanden gedrukt, met name als organist van de Hervormde Gemeente te Veendam.

Naast een chronologische beschrijving van de door Schmidt-Marlissa in gang gezette culturele ontwikkelingen wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het monumentale orgel in de Grote Kerk te Veendam, dat in 1928 met name door zijn inspirerende inbreng zijn huidige klank kreeg.
Aan de hand van vele foto's en illustraties wordt een uniek inzicht gegeven in een tot nu toe onderbelicht hoofdstuk in de Noord-Nederlandse muziekgeschiedenis.
De folder over het boek kunt u hier downloaden.

Over de schrijver:
Herman S.J. Zandt werd op 11 april 1935 in Groningen geboren. Vanaf 1947 woonde hij in Amsterdam. Daar kwam hij in contact met vooraanstaande musici als Frans Hasselaar (organist Westerkerk), George Stam, Simon C. Jansen en Frits Mehrtens. Hij werkte met hen op diverse niveaus samen. Op advies van Jansen studeerde hij vanaf 1958 aan de 'Westfälische Landeskirchenmusikschule' te Herford in Westfalen, de huidige 'Hochschule für Kirchenmusik' aldaar. Daar ontmoette hij zijn vrouw Ursula. Na het behalen van het einddiploma was hij achtereenvolgens verbonden aan Evangelische kerkelijke gemeenten van Amelunxen, Kiel en Bremen. Vanaf 1971 bestudeerde en stimuleerde hij in Nederland het streven naar een zorgvuldige opbouw van de kerkmuzikale praktijk. Hij publiceerde daarover regelmatig. Daardoor raakte hij bekend met leven en werk van Fried Schmidt-Marlissa, een in Duitsland opgeleide kerkmusicus, die ook in Nederland veranderingen wilde aanbrengen in de kerkmuzikale praktijk.

Decennialang voerde Herman S.J. Zandt onderzoek uit op het gebied van orgelbouw en orgelhistorie. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in de verschillende publicaties van zijn hand. Bovendien was hij actief in organistenverenigingen en trad hij op als orgeladviseur.
Twee van zijn bekendste boeken zijn 'Organum Novum' (geschreven met Hans Kriek) en 'Organisten, orgelspel en kerkzang binnen het Nederlandse Calvinisme', een belangwekkend en omvangrijk overzicht van de ontwikkeling van de muziek in de Nederlandse protestantse kerken vanaf de reformatie tot de jaren 90 van de 20e eeuw.
Herman S.J. Zandt overleed op 14 december 2012. Het manuscript van het boek over Fried Schmidt-Marlissa en zijn vrouw was in concept af, maar nog niet gereed voor publicatie. Herman Zandt jr., zoon van de auteur, heeft het manuscript ter hand genomen, zorgvuldig nagekeken, verwijzingen gecontroleerd, foto's en illustraties gecheckt en ingevoegd - met andere woorden de eindredactie gevoerd. Zo kon dit belangwekkende boek uiteindelijk toch het levenslicht zien zoals de auteur het bedoeld heeft.
Deze biografie levert een belangrijke bijdrage aan de cultuurgeschiedenis van Noord-Nederland en is tegelijkertijd een eerbetoon aan de auteur Herman S.J. Zandt.