Kerkgebouw en toren

In 1662 bestond het kerkgebouw uit een schip achter een forse toren. Aan de kerk en de toren is door de jaren heen veel verbouwd. In 1767 werd de kerk met ongeveer de helft vergroot . Er werd een volledig schip aan de zuidzijde aangebouwd (het gedeelte rechts vanaf de hoofdingang) en zo kreeg de kerk haar huidige vorm.  Het is niet helemaal duidelijk waar het kleine gebouwtje naast de toren voor diende. Was het bedoeld als 2e ingang? Of was het bestemd voor bedelaars en landlopers die door de plaatselijke kerspelsoldaten een poosje opgeborgen moesten worden.
Omstreeks 1900 werd het stenen gedeelte van de toren verdubbeld in hoogte en er werd een nieuwe spits aangebracht waarin vier vensterluiken zijn opgenomen.

 

 

Bij de klokkenvordering in 1943 werd de luidklok verwijderd jpguit de toren. De klok keerde na de oorlog, zij het in gehavende staat, terug. De scheuren werden gelast maar de klankkwaliteit van de klok was niet meer de oude. Dat zal (mede) de reden zijn geweest dat de 16e eeuwse klok in 1958 bij de aanschaf van het eerste carillon werd opgeofferd en omgesmolten.

 

In april 2008 is er een geheel nieuw carillon  geplaatst. Zie verder: http://www.stichtingcarillonveendam.nl
De toren is in eigendom van de burgerlijke gemeente. Deze eigendomsoverdracht is jpggeregeld in de Acte van Staatsregeling voor het Bataafse Volk van 1798. De kerken vervielen aan de Hervormde gemeenten en de torens bleven eigendom van de burgerlijke gemeenten.