Nieuws

Amsterdam Staff Band in Veendam

De Amsterdam Staff Band van het Leger des Heils komt zondagmiddag 28 oktober naar Veendam voor een ouderwets (meezing-)concert. Ook organist Doewe Kraster verleent medewerking. Aanvang: 15.30 uur. Toegang vrij, maar een gift voor het orgelfonds wordt op prijs gesteld. 

Boek dr. Fried Schmidt-Marlissa

Wie was Schmidt Marlissa en waarom moest het Timpe orgel wijken voor een groot concert orgel.  Fried Schmidt-Marlissa was van 1925 - 1946 organist van de Grote Kerk. Bij zijn komst stond het orgel er slecht voor. Op zijn advies werd het herbouwd.

Boeiend artikel in Dagblad van het Noorden

In Dagblad van het Noorden van 10 juli 2018 stond een uitgebreid interview dat journalist Pieter Broesder had met Martin Panman, voorzitter van de Stichting Vrienden. Hier is het te lezen.

Open Torendag 10 juni 2018

De toren en de kerk waren voor het publiek opengesteld op de 'Open Torendag'.Het was gezellig op het kerk plein in Veendam. Beiaardier Vincent Hensen en de Winkler Prins Harmonie speelden samen een aantal prachtig bewerkte stukken.

Boek over musicus Dr Fried Schmidt-Marlissa

Lang verwacht boek over Dr. Fried Schmidt-Marlissa en zijn vrouw Martha Schmidt-Marlissa-Gelzenleuchter, twee Veendamse musici op de grens van twee werelden.
Het verschijnt 8 september 2018, de boekpresentatie is om 15.30 uur in de Grote Kerk te Veendam; voor meer informatie: zie de  Agenda (links).
Dit boek is het resultaat van een jarenlange speurtocht door Herman S.J. Zandt naar de persoon van Dr. Fried Schmidt-Marlissa (1894-1946), zijn kerkmuzikale werkzaamheden in en vanuit Veendam en zijn betekenis voor het regionale en provinciale muziekleven in Noord-Nederland.

Voorintekening:
Tot 31 augustus 2018 kunt u het boek reserveren.
Als u dat doet, dan wordt uw naam opgenomen in het Register van Intekenaren.
Reserveren doet u als volgt:
1  E-mail uw naam en adres naar FSMboek@hazet.info en
2  maak € 25,95 per boek over op bankrekeningnr. NL04 INGB 0004 1628 97 t.n.v. Herman S.J. Zandt.
U ontvangt uw boek ca. 8 september 2018.
Wilt u het boek ophalen tijdens de boekpresentatie op 8 september? Vermeld dat dan (met uw naam en adres) in de e-mail en maak € 21,95 over op eerder genoemd bankrekeningnummerr.
Bezoek ook de Facebook-pagina @FSMboek; klik hier voor directe toegang.

Pagina's